Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! Büro memuru, tercüman, dizgi operatörü ve programcı..

İş arayan vatandaşlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alım ilanlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Gelen son bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na sözleşmeli olarak büro memuru, tercüman, dizgi operatörü ve programcı alımı yapılacağı ifade edilmişti. Alıma dair merak edilen tüm detaylar haberimizde..

Yayımlanan ilanda çeşitli kadrolara 15 memur alımı yapılacağı ifade edildi. KPSS puan şartlı yapılacak olan personel alımına ilişkin başvuruların 17 Mayıs tarihinde başlayacağı ve 21 Mayıs tarihinde sona ereceği ifade edildi.

Sözleşmeli personel alımı için yayımlanan ilanda, “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- Devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.

e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)

f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.

g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin sağlık beyanı.

a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Başvurular, sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde belirtilen “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.

İLAN METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Google Son Dakika Haberler

İlk yorum yapan olun

Yorum Yaz / Write a comment